Deze vindt rond de 8-9 weken zwangerschap plaats en duurt ongeveer 50 minuten.

Er vindt een uitwisseling van gegevens en informatie plaats. Gegevens die wij vragen zijn:

  • Naam en adres gegevens
  • BSN en verzekeringsnummer
  • Ziekte geschiedenis
  • Allergieën
  • Ziektes in de familie
  • Eventuele voorgaande zwangerschappen
  • Leefgewoontes (Voeding, alcohol, roken)
  • Lengte en gewicht
  • Menstruele cyclus

De zwangerschapsduur wordt geschat vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. 40 weken na deze dag is dan ongeveer de uitgerekende datum. De exacte uitgerekende datum wordt bepaald m.b.v. de termijnecho (tussen 10-13 wk). Tijdens de eerste afspraak maken we een echo om te kijken of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of het gaat om een vitale zwangerschap.

Tijdens dit eerste consult wordt er informatie gegeven over leefgewoontes en voeding. Daarnaast worden (indien gewenst) de screeningsonderzoeken die mogelijk zijn in de zwangerschap besproken. Ter voorbereiding op het bespreken van deze onderzoeken verwijzen we naar het kopje prenatale screening op deze site.