Drenthe is een dunbevolkt gebied en dat geldt ook voor de gemeente MiddenDrenthe en omliggende gebieden. De uitgestrektheid van het gebied in combinatie met de lage bevolkingsdichtheid zijn een risico voor de levensvatbaarheid van een verloskundigenpraktijk. Daardoor was het in het verleden niet altijd mogelijk in onze streek thuis te bevallen.

In 2003 hebben wij onderkend dat deze grijze plek in de provincie, waar geen thuisbevallingen konden plaatsvinden, moest worden opgeheven. Daarom hebben wij toen onze praktijk in Beilen opgericht, in samenwerking met Achmea zorgverzekeraar en de Stichting Thuis Bevalling Nederland en in goede samenwerking met de ziekenhuizen van Assen en Hoogeveen. Sindsdien is het weer mogelijk thuis of in het ziekenhuis te bevallen bij de verloskundige. Sinds 2019 is bevallen in Hoogeveen niet meer mogelijk, door sluiting van de verloskunde afdeling.

Sinds enige jaren stimuleert de overheid een proces van marktwerking in de zorg. Zorginstellingen veranderen van semi-overheidsinstellingen in ondernemingen. Ook wij worden hiermee geconfronteerd. Aan deze ontwikkelingen moeten wij het hoofd bieden, alhoewel wij veel meer verloskundige zijn dan ondernemer. Wij staan voor de uitdaging onze praktijkgrootte gezond te houden in een markt die vercommercialiseert en tegelijk krimpt.

Het proces van marktwerking zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Wij plukken de vruchten van de veranderingen waar dat mogelijk is, maar laten ons niet verleiden een commerciële instelling te worden waar klanten gepaaid moeten worden met mooie aanbiedingen en leuke cadeautjes.

Onze drijfveer zal altijd blijven om de beste professionele zorg en persoonlijke aandacht te bieden.