miskraamIn de eerste maanden van de zwangerschap kan er bloedverlies optreden wat vaak onschuldig is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Echter in 50% van de gevallen met bloedverlies is er sprake van een miskraam.
Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap (ook wel spontane abortus genoemd). De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis. Het embryo is in aanleg niet goed, groeit niet verder en wordt afgestoten. Het gaat hier merendeel niet om erfelijke afwijkingen, zodat een volgende zwangerschap in principe gewoon kan verlopen. Een miskraam kan worden vastgesteld bij een echo. Er is dan geen hartactie meer of het vruchtje is niet meer gegroeid.

Mogelijke klachten bij een miskraam zijn vaginaal bloedverlies en pijn. Meestal komt de miskraam na het eerste bloedverlies binnen een paar dagen op gang, maar soms kan dit ook langer duren (een week of zelfs een paar weken). Geleidelijk ontstaat er een krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies vaak toe, het vruchtzakje wordt uit de baarmoeder gedreven.
De pijn en bloedverlies neemt geleidelijk af als de baarmoeder geheel leeg is. Soms is het bloedverlies (ieder half uur een vol maanverband) te hevig, neem dan contact op met ons.

Een miskraam kan niet worden voorkomen of tegen gehouden. Er is dan ook geen behandeling mogelijk. In eerste instantie biedt het de voorkeur om het natuurlijke spontane beloop af te wachten. Voordeel hiervan is dat het verdriet thuis beleefd kan worden en eventuele complicaties van ingrijpen vermeden worden. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap.

Als een spontaan beloop niet afgewacht kan worden, zijn er nog twee manieren waarop een miskraam kan plaatsvinden (afhankelijk van ziekenhuis). Namelijk een curettage (operatieve ingreep) of behandeling met Misoprostol (vaginale tablet). Hiervoor is verwijzing nodig naar de gynaecoloog. Na de doorverwijzing zal de behandeling niet gelijk plaatsvinden er vindt altijd eerst een gesprek plaats met de gynaecoloog.

Wanneer moet je ons bellen?

  • Bij hevig bloedverlies, langer en meer dan een menstruatie. Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen
  • Bij koorts. Een temperatuur van 38°C (rectaal gemeten) of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder.
  • Bij aanhoudende klachten. Dit kan wijzen op een incomplete miskraam

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als je zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven. Klik hier voor meer informatie over je leefstijl voor, tijdens en na de zwangerschap
Een miskraam is niet te voorkomen, wel kan het geruststelling geven om voor een volgende zwangerschap af te spreken dat er eerder bij ons een echo (meestal inwendig) gemaakt wordt.