Hieronder verstaan we de onderzoeken die je als aanstaande ouders kunt laten doen om te beoordelen of je kind een afwijking heeft. Niet alle onderzoeken worden standaard vergoed door de ziektekostenverzekering en de uitslag kan veel en verstrekkende gevolgen hebben.

Per 1 april 2017 zijn er een aantal dingen veranderd betreffende prenatale screening. We zullen u tijdens het vragen of u hier meer wilt weten over deze screening. Hieronder vinden jullie de belangrijkste informatie. 

De combinatietest

Met de combinatietest wordt vroeg in de onderzocht of er een verhoogde kans is dat jullie kindje het Down-, Edwards-, of Patausyndroom heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor de zwangere en het ongeboren kind.

Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij de zwangere; tussen de 9 en 14 weken van de zwangerschap.
  2. Een nekplooimeting bij het ongeboren kind; dit gebeurt met een die gemaakt wordt tussen de 11 en 14 weken zwangerschap.

De uitslagen van het bloedonderzoek, de nekplooimeting in combinatie met jouw leeftijd en de precieze zwangerschapsduur bepalen hoe groot jullie kans is op het krijgen van een kind met het Downsyndroom.
Het onderzoek geeft geen zekerheid. Bij een verhoogde kans (kans van 1 op 200 of hoger) krijg je vervolg onderzoek aangeboden.
Meer informatie via de website van het RIVM

De NIPT

De NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test en is een bloedonderzoek na 11 weken zwangerschap. Met de NIPT kunt u laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat jullie kindje het Down-, Edwards-, of Patausyndroom heeft. Het onderzoek brengt geen risico’s voor de zwangere en het ongeboren kind met zich mee.   

De NIPT ontdekt meer kinderen met Down-, Edwards-, of Patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.

 

Meer informatie over de combinatietest en de NIPT is te vinden op de website: onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

De NIPT kost € 175,- en de combinatietest €170,13

De 20-weken echo (SEO)

SEO = Structureel Echoscopisch onderzoek
Bij deze wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed goeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-weken kunnen worden gezien zijn:
open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, ontbreken of afwijken van de nieren, ontbreken of afwijken van botten, afwijkingen van armen of benen.

De 20-weken is geen garantie voor een kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.
Meer informatie via de website van het RIVM

Omdat een ingewikkelde materie is, nemen wij tijdens het eerste consult op het extra tijd om, indien gewenst, hier meer uitleg over te geven.

Voor meer informatie of hulp bij het maken van een keuze verwijzen wij naar de volgende site:

Prenatale screening