Privacy

Wij houden ons aan de beroepsethiek en daarmee aan geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Kachtenregeling

Als je klachten hebt over onze verloskundige hulp of over de bejegening van één van ons, dan staan wij er open voor om dit met je te bespreken.

Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Wat doet de KNOV Klachtencommissie?

De klachtencommissie:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl