Zwangerschap, baring en de kraamperiode zijn in principe normale fysiologische (natuurlijke) processen. Iedere zwangerschap is uniek en iedere vrouw is uniek. Een goede en persoonlijke begeleiding zijn daarom zeer belangrijk, waarbij naast goede zorg, ook aandacht en tijd voor de zwangere en haar partner centraal staan. Het is van belang dat wij als verloskundigen de tijd kunnen nemen om te luisteren naar de zwangere vrouw en haar partner. Binnen veilige grenzen vinden we dan ook dat vrouwen moeten kunnen kiezen tussen bevallen thuis of in het ziekenhuis, onder begeleiding van een verloskundige. 

Ons doel is de optimale omstandigheden te creëren voor moeder en kind, zowel op medisch als psychosociaal gebied. Onze benadering is erop gericht om problemen en pathologie (ziektebeelden) te onderkennen en zo mogelijk te voorkomen.

De beste zorg is niet noodzakelijk de meeste zorg. Wij stemmen onze zorg af op jouw individuele wensen en problemen, binnen jouw situatie. Daarmee voorkomen wij zowel over- als onderbehandeling. Onze zorg is laagdrempelig, waarbij we goede professionele vertrouwensrelatie opbouwen.

Wij wisselen elkaar af bij de uitvoering van de controles, waardoor we elkaar leren kennen. Dit is voor de zwangere heel belangrijk, maar ook voor ons als verloskundigen. Daarom houden wij ons team zo klein. Een goede relatie stelt de zwangere en haar partner in staat de keuzes te maken die het beste aansluiten bij haar situatie. Dit leidt, samen met een goede voorbereiding van en door de zwangere, tot een zo gunstig mogelijke beïnvloeding van zwangerschap en bevalling.

De actuele inzichten binnen het verloskundig vak verkrijgen we door met regelmaat cursussen, congressen en nascholingen te volgen. Wij vinden toetsing van kwaliteitsnormen van groot belang en wij staan daarom ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister van Verloskundigen.