Welkom bij Verloskundigenpraktijk Midden Drenthe.

Wij zijn een praktijk met een vast klein team van 3 verloskundigen en sinds 2003 verzorgen wij persoonlijke professionele verloskundige zorg in Midden Drenthe en omgeving (o.a. Aalden, Beilen, Bovensmilde, Diever, Drijber, Dwingeloo, Elp, Hijken, Hoogersmilde, Hooghalen, Oranje, Smilde, Spier, Westerbork, Wezup, Wijster en tussenliggende gebieden).

Wij zijn een Verloskundigenpraktijk waar je terecht kunt voor persoonlijke, professionele  begeleiding, Centering Pregnancy, coaching en risicopreventie van de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.
Naast deze begeleiding, worden alle echo’s op onze locatie in BEILEN en BOVENSMILDE aangeboden. Wij kunnen jullie begeleiden tijdens de gehele zwangerschap, bij een thuisbevalling of bevalling in het ziekenhuis te Assen.

De begeleiding van de kraamperiode kunnen wij thuis verzorgen, ook als de zwangerschap en/of bevalling bij de gynaecoloog heeft plaatsgevonden.

Nauwe samenwerking met verschillende disciplines heeft inmiddels geleid tot zeer goede samenwerking en een gezamenlijke voorlichtingsavond voor zwangere en partner.

Verder bieden wij in samenwerking met De Kraamvogel Centering Pregnancy aan, vanwege het Covid-19 virus is dit tot nader order geannuleerd.

Op onze website vind je informatie over het kinderwensspreekuur, de zwangerschap, bevalling en kraamtijd

Nieuws m.b.t. Covid-19 virus, update 8 mei 2020

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven.
Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden, dus indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en we blijven de contactmomenten beperken.
De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van onze zwangeren en partners, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn.
Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven geven heeft hebben wij de volgende versoepelingen vastgelegd die ingaan per 11 mei:

Vroege echo rond 8 weken + partner
Termijnecho 10-12 weken + partner
Controle rond 16 weken
20-weken echo rond 19 weken + partner
Controle rond 27 weken
Controle rond 31 weken met echo + partner
Controle rond 34 weken
Controle 36 weken met echo, belinstructies/bespreken geboorteplan + partner
Controle rond 38 weken
Controle rond 39 weken
Controle rond 40 weken

Samenvattend

– Bij alle echo’s mag de partner mee, mits geen klachten. Dus helaas geen kinderen en as groot ouders
– Vanaf maandag 11 mei worden de zwangeren ingepland volgens het bovenstaande controleschema waarbij de vraag wel blijft, kom zo  veel mogelijk alleen en zonder kinderen.
– Tijdens de thuisbevalling mogen er twee mensen bij zijn, naast verloskundige, kraamzorg..
– In de kraamperiode zullen er minimaal een fysieke kraambedcontroles worden ingepland.
– Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden gaan voorlopig fysiek nog niet van start.

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!
Dank voor jullie medewerking en begrip!

Voor zwangeren werkend in beroepen waarbij je geen 1,5 meter afstand kan houden verwijzen we je naar de volgende site: https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19.
En adviseren we op te nemen met je bedrijfsarts bij onduidelijkheden.

Blijf als zwangere wel alert;

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. En sein ons in zodat we een gepaste oplossing kunnen vinden voor je controle.

Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd;

Neem contact op met de huisarts.

Met de bevalling volgen we de richtlijn lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers etc.

In de kraamtijd zullen we zoveel mogelijk alles telefonisch begeleiden en de thuisvisites beperken.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:
Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten. Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.