Welkom bij Verloskundigenpraktijk Midden Drenthe.

Wij zijn een praktijk met een vast klein team van 3 en sinds 2003 verzorgen wij persoonlijke professionele verloskundige zorg in Midden Drenthe en omgeving (o.a. Aalden, Beilen, Bovensmilde, Diever, Drijber, Dwingeloo, Elp, Hijken, Hoogersmilde, Hooghalen, Oranje, Smilde, Spier, Westerbork, Wezup, Wijster en tussenliggende gebieden).

Wij zijn een Verloskundigenpraktijk waar je terecht kunt voor persoonlijke, professionele  begeleiding, Centering Pregnancy, coaching en risicopreventie van de zwangerschap, de en de kraamtijd.
Naast deze begeleiding, worden echo’s op onze locatie in Beilen en Dwingeloo aangeboden. Wij kunnen jullie begeleiden tijdens de gehele zwangerschap, bij een of in het ziekenhuis te Assen.

Spreekuurlocaties zijn: Beilen, Dwingeloo en Westerbork

De begeleiding van de kraamperiode kunnen wij thuis verzorgen, ook als de zwangerschap en/of bij de gynaecoloog heeft plaatsgevonden.

Nauwe samenwerking met verschillende disciplines heeft inmiddels geleid tot zeer goede samenwerking en een gezamenlijke voorlichtingsavond voor zwangere en partner. Door COVID-19 zijn deze tijdelijk uitgesteld, maar er wordt hard gewerkt aan een online versie

Verder bieden wij in samenwerking met De Kraamvogel Centering Pregnancy aan, vanwege het Covid-19 virus is dit tot nader order geannuleerd.

Op onze website vind je informatie over het kinderwensspreekuur, de zwangerschap, en

Nieuws m.b.t. Covid-19 virus, nov 2021

De reeds geldende adviezen blijven nog steeds van kracht; indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en we blijven de contactmomenten beperken. Doordat we de afgelopen maanden de geldende adviezen hebben nagestreefd, hebben we de noodzakelijke verloskundige zorg kunnen geven. Omdat wij het belangrijk vinden dat we deze zorg kunnen blijven geven, zijn dit nog steeds de geldende maatregelen:

– Bij de afspraken, behalve de 20 weken echo, mogen maximaal 2 extra personen uit je eigen huishouden mee, dus partner en 1 kind of 2 kinderen, mits geen klachten. Dus helaas nog geen as groot ouders
– Tijdens alle controles is het gebruik van een eigen mondkapje door verloskundige én de zwangere en partner noodzakelijk
– Bij de 20 wk echo mag alleen partner meekomen
– Tijdens de mogen alleen partner, verloskundige en kraamzorg aanwezig zijn, ook zullen wij daar, indien we niet op 1,5 meter kunnen werken, een mondkapje dragen.
– Bij in het ziekenhuis gelden op dat moment de regels van het ziekenhuis.
– In de kraamperiode kunnen er minder fysieke kraambedcontroles worden ingepland.
– Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden gaan helaas nog niet van start.

Wanneer de komende weken blijkt, dat er meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nog is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!
Dank voor jullie medewerking en begrip!

Voor zwangeren werkend in beroepen waarbij je geen 1,5 meter afstand kan houden verwijzen we je naar de volgende site: https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19.
En adviseren we contact op te nemen met je bedrijfsarts bij onduidelijkheden.

Vaccineren in de zwangerschap;

Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin op het moment dat zij een oproep krijgen. mRNA-vaccins zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. In de Verenigde Staten kregen inmiddels meer dan 90.000 zwangere vrouwen een mRNA-vaccin en daarbij zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld. Als je in aanmerking komt voor een vaccinatie vanwege risicovol werk, dan zal de oproep via je werkgever geregeld worden.  Als het je gezondheid betreft, via de Huisarts. Dat verloopt via de normale kanalen, je krijgt geen voorrang omdat je zwanger bent. Dus geef aan of je wel of niet de vaccinatie wil in je zwangerschap aan huisarts of werkgever, dan zullen zij dat verder oppakken.

Aangeven bij afspraak maken dat je zwanger bent

Als je een afspraak maakt voor een coronavaccinatie krijg je de vraag of je zwanger bent. Ook in de gezondheidsverklaring die je thuis in moet vullen en meeneemt naar de afspraak, krijg je hierover een vraag.

Coronavaccinatie niet schadelijk voor je kind

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een coronavaccinatie schadelijk kan zijn voor jou of je baby. Pasgeboren baby’s zijn beschermd tegen infectieziekten door de antistoffen die zij krijgen van hun moeder via de placenta. Dit lijkt voor een coronavaccinatie ook het geval.

Vruchtbaarheid en coronaprik

De vaccinatie heeft geen invloed op de vruchtbaarheid en de vorming van de placenta. Dit blijkt uit de onderzoeken (zogenoemde toxiteitsstudies) die door alle vaccinfabrikanten zijn uitgevoerd. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en het RIVM geven aan dat een coronavaccinatie kan bij IVF-behandelingen.

Borstvoeding en vaccinatie

Je kunt borstvoeding geven als je gevaccineerd bent. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt. En dat het via de borstvoeding bij je baby kan komen.

Meedoen aan onderzoek over veiligheid vaccinatie

Bent je zwanger en gevaccineerd tegen corona? Dan kun je ook meedoen aan het onderzoek naar veiligheid van vaccinaties en geneesmiddelen via Moeders van morgen.

Meer informatie over zwangerschap en vaccinatie

Tussen de vaccinatie voor Kinkhoest en de vaccinatie voor Covid-19, moeten minstens twee weken zitten.

Tot slot, blijf als zwangere wel alert;

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. En sein ons in zodat we een gepaste oplossing kunnen vinden voor je controle.

Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd;

Neem contact op met de GGD en laat je testen!

Met de bevalling volgen we de richtlijn lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers etc.

In de zullen we thuisvisites en telefonisch contact afwisselen.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:
Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten. Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.