Wij hanteren de tarieven die vastgesteld zijn door de N.Z.A. (Nederlandse Zorg Autoriteit).

De verloskundige zorg is in het verplichte basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Omdat het verplichte eigen risico van de zorgverzekering niet geldt voor verloskundige zorg, worden de kosten voor verzekerden dus volledig vergoed. Dit geldt ook voor de counseling over prenatale screening en de 20-weken echo.

Afhankelijk van de zorgverzekering kan het wel zijn dat er bijkomende kosten zitten aan bloedonderzoek en/of poliklinische bevalling.

Als je geen zorgverzekering hebt afgesloten, komen de kosten voor eigen rekening.

Indien tijdens de zwangerschap de gegevens van je verzekering veranderen, wil je dit dan aan ons doorgeven?