20weekechoDe meeste kinderen worden geboren. Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking vastgesteld. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte zichtbaar. Afwijkingen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek.

Sinds enkele jaren hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijk om een 20 weken te laten doen. De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.

Tijdens deze wordt er uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het ongeboren kind. Afwijkingen die bij deze echo opgespoord kunnen worden zijn met name afwijkingen aan nieren, rug, en buikwand. Hartafwijkingen zijn daarentegen veel moeilijker te herkennen. Er zullen echter altijd afwijkingen zijn die ook na zorgvuldig echoscopisch onderzoek onopgemerkt blijven. Als een afwijking vermoed wordt, wordt je indien gewenst doorverwezen naar het UMCG voor een gedetailleerd onderzoek. Het is mogelijk dat bij nader onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is.

Het maken van de duurt ongeveer 30 minuten. Voor het onderzoek is het belangrijk dat de echoscopist zich kan concentreren. De aanwezigheid van kleine kinderen kan storend werken. Voor alle duidelijkheid: dit echoscopisch onderzoek is geen pretecho. Tijdens het echoscopisch onderzoek wordt uitleg gegeven wat er te zien is op de beelden. Soms is het niet mogelijk alle details van het kind goed in beeld te krijgen en zal het onderzoek herhaald moeten worden. Veelal kan bij de 20 weken echo het geslacht bepaald worden. Dit is niet het doel van het onderzoek, maar wanneer jullie dit wensen kun je dit met de echoscopist bespreken.
Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek