20weekechoDe meeste kinderen worden gezond geboren. Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking vastgesteld. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte zichtbaar. Afwijkingen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek.

Sinds enkele jaren hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijk om een 20 weken echo te laten doen. De 20 weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Sinds september 2021 is er ook vroegere structurele echo mogelijk, namelijk de 13 weken echo (ETSEO).

Tijdens deze echo’s wordt er uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het ongeboren kind. Afwijkingen die bij deze echo opgespoord kunnen worden zijn met name afwijkingen aan nieren, rug, en buikwand. Hartafwijkingen zijn daarentegen veel moeilijker te herkennen.

De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 weken echo, maar door het vroege termijn kan er minder beoordeeld worden dan bij de 20 weken echo. Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. De echo duurt ongeveer 30 minuten.
De echoscopist vertelt je meteen na de echo de uitslag.  Er zijn geen kosten verbonden aan de 13 wekenecho. De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van je eigen risico. Bij de 13weken echo wordt het geslacht niet kenbaar gemaakt.
In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. Deelnemen aan de wetenschappelijke studie en de 13 wekenecho kan vanaf 16 jaar.

Het maken van de 20 wekenecho duurt ongeveer 40 minuten en kan gedaan worden tussen 18 en 22 weken zwangerschap. Soms is het niet mogelijk alle details van het kind goed in beeld te krijgen en zal het onderzoek herhaald moeten worden. Veelal kan bij de 20 wekenecho het geslacht bepaald worden. Dit is niet het doel van het onderzoek, maar wanneer jullie dit wensen kun je dit met de echoscopist bespreken.
Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek

 

Tot slot; er zullen echter altijd afwijkingen zijn die ook na zorgvuldig echoscopisch onderzoek onopgemerkt blijven. Als een afwijking vermoed wordt, kun je indien gewenst doorverwezen worden naar het UMCG voor een gedetailleerd onderzoek. Het is mogelijk dat bij nader onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is.

Voor beide onderzoeken is het belangrijk dat de echoscopist zich kan concentreren. De aanwezigheid van kleine kinderen kan storend werken. Voor alle duidelijkheid: deze beide echoscopische onderzoeken zijn geen pretecho. Tijdens het echoscopisch onderzoek wordt uitleg gegeven wat er te zien is op de beelden. Soms is het niet mogelijk alle details van het kind goed in beeld te krijgen en zal het onderzoek herhaald moeten worden.