Als jullie kind geboren is moet er aangifte gedaan worden bij de gemeente. Dit moet binnen drie (werk) dagen na de dag van de bevalling gebeuren en in de gemeente waar het kind geboren is.

Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag. Alleen als door een opeenvolging van weekeind- en feestdagen de termijn beperkt zou worden tot één dag, kan de aangifte ook de daarop volgende werkdag plaatsvinden.

De vader is verplicht tot aangifte. De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. Als de vader ontbreekt of hij is verhinderd, dan is iemand die bij de bevalling van het kind aanwezig is geweest, verplicht tot aangifte. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.