3dechoRond 36 weken zwangerschap gaan de meeste kinderen met hun hoofdje indalen in het bekken, dit is door uitwendig onderzoek vaak goed te voelen.

Omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat er toch een stuit voor een hoofd wordt aangezien maken wij rond de 36 weken een echo om te kijken of het kind goed ligt.

Het doel van deze echo is dus alleen om de ligging van het kind te bepalen.