Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Om deze zorg te garanderen en de eventuele afwezigheid van één van ons op te vangen hebben wij een achterwacht regeling ingesteld en waarneming verzorgd.

Achterwacht

Bij de grootte van onze praktijk gebeurt het niet vaak dat de dienstdoende verloskundige op twee plaatsen tegelijk aanwezig moet zijn. Maar het is zeker wel mogelijk dat een dergelijke situatie ontstaat. Hiervoor hebben wij een achterwachtregeling getroffen met de verloskundige praktijk Hoogeveen, die in geval van het zogenaamde ‘dubbel staan’ ons kan vervangen.

Waarneming

Het dienstrooster van onze praktijk wordt ingevuld door ons drieën. Bij ziekte, nascholing of vakantie kan een deel van onze diensten worden ingevuld door een waarneemster. De waarneemster is altijd een ervaren verloskundige die vanuit dezelfde visie werkt als wij. Wij zullen jullie hier tijdens het spreekuur of via onze site van op de hoogte brengen (zie ook Wie zijn wij).

Stagiaires

Zo nu en dan begeleiden wij in onze praktijk studenten van de van de Academie Verloskunde te Groningen tijdens hun stage. De verloskundige zorg die zij tijdens spreekuur, bevalling en de kraamperiode verrichten vindt altijd onder onze verantwoordelijkheid plaats. Als je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van en/of de behandeling door een stagiaire kan je dat vanzelfsprekend altijd melden.

Op dit moment hebben wij Fleur Nagengast als Stagiaire