Eerste controle

Deze vindt rond de 8-9 weken zwangerschap plaats en duurt ongeveer 50 minuten. Er vindt een uitwisseling van gegevens en informatie plaats. Gegevens die wij vragen zijn: Naam en adres gegevens BSN en verzekeringsnummer Ziekte geschiedenis Allergieën Ziektes in de familie Eventuele voorgaande zwangerschappen Leefgewoontes (Voeding,...

Pretecho

Ondanks dat wij in onze praktijk beschikken over de modernste apparatuur, kiezen wij ervoor om niet mee te doen met de tendens om commerciële echo’s aan te bieden. De reden daarvoor is hieronder verderop vermeld. Mocht je toch graag een pretecho willen laten maken dan wijzen...

Liggingsecho

Rond 36 weken zwangerschap gaan de meeste kinderen met hun hoofdje indalen in het bekken, dit is door uitwendig onderzoek vaak goed te voelen. Omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat er toch een stuit voor een hoofd wordt aangezien maken wij rond de 36 weken...

20 weken echo (SEO)

De meeste kinderen worden gezond geboren. Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking vastgesteld. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte zichtbaar. Afwijkingen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een aantal...

Eerste echo’s

Termijnecho Deze echo heeft als doel om de zwangerschap te bevestigen en de duur van de zwangerschap te bepalen. De uitgerekende datum wordt hiermee bevestigd of eventueel aangepast. Er wordt gekeken of de zwangerschap in de baarmoeder zit en dat er niet sprake is van een...

Echo

Wij bieden: Een vroege echo vanaf 8 weken zwangerschap en een 12 weken termijnecho 20 weken SEO echo op de praktijk Ligging-bepaling echo Deze echo’s worden door ons op de praktijk gemaakt. Elke zwangere krijgt sowieso een echo om de zwangerschapduur te bevestigen en een echo om de termijn vast te stellen