Het is altijd mogelijk om je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen. Hieronder staat een aantal instanties vermeld waar dat kan, of waar je terecht kunt voor ondersteuning bij klachten.

Brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?’

De brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?‘ wijst de weg hoe en waar klachten over de zorg naar voren gebracht kunnen worden.

Zorgbelang Nederland

Bij Zorgbelang kun je terecht voor het registreren van klachten en het bieden van ondersteuning bij klachtmeldingen. Meer informatie kun je vinden op www.zorgbelang-nederland.nl. Het algemeen telefoonnummer van de Afdeling Informatie- en Klachtopvang van de Zorgbelangorganisaties is 0900- 2437070.

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg

Je kunt bij de inspectie terecht met klachten over de klachtenregeling van je zorgaanbieder. Je kunt bij de inspectie geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de klachtencommissie van je zorgaanbieder. Als je toch vindt dat de zorg zo ernstig is tekortgeschoten dat de overheid dat moet weten, kun je dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie hierover: www.igz.nl

Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Het tuchtcollege beoordeelt of de aangeklaagde hulpverlener heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen.
Informatie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl