Welkom bij Verloskundigenpraktijk Midden Drenthe.

Wij zijn een praktijk met een vast klein team van 3 en sinds 2003 verzorgen wij persoonlijke professionele verloskundige zorg in Midden Drenthe en omgeving (o.a. Aalden, Beilen, Bovensmilde, Diever, Drijber, Dwingeloo, Elp, Hijken, Hoogersmilde, Hooghalen, Oranje, Smilde, Spier, Westerbork, Wezup, Wijster en tussenliggende gebieden).

Wij zijn een Verloskundigenpraktijk waar je terecht kunt voor persoonlijke, professionele  begeleiding, Centering Pregnancy, en risicopreventie van de zwangerschap, de en de .
Naast deze begeleiding, worden echo’s op onze locatie in Beilen en Dwingeloo aangeboden. Wij kunnen jullie begeleiden tijdens de gehele zwangerschap, bij een of bevalling in het ziekenhuis te Assen.

Spreekuurlocaties zijn: Beilen, Dwingeloo, Smilde en Westerbork

De begeleiding van de kraamperiode kunnen wij thuis verzorgen, ook als de zwangerschap en/of bevalling bij de gynaecoloog heeft plaatsgevonden.

Nauwe samenwerking met verschillende disciplines heeft inmiddels geleid tot zeer goede samenwerking en een gezamenlijke voorlichtingsavond voor zwangere en partner. Door COVID-19 zijn deze tijdelijk uitgesteld, maar er wordt hard gewerkt aan een online versie

Verder bieden wij in samenwerking met De Kraamvogel Centering Pregnancy aan, vanwege het Covid-19 virus is dit tot nader order geannuleerd.

Op onze website vind je informatie over het kinderwensspreekuur, de zwangerschap, bevalling en kraamtijd

Nieuws m.b.t. Covid-19 virus, september 2020

Naar aanleiding van de landelijk aanscherping die onze premier heeft aangekondigd, heeft onze beroepsgroep, de KNOV, met de andere beroepsgroepen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er moet worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven.
De reeds geldende adviezen blijven nog steeds van kracht; indien mogelijk 1,5 meter afstand, zwangeren en partners met klachten blijven thuis en we blijven de contactmomenten beperken.

Doordat we de afgelopen maanden de geldende adviezen hebben nagestreefd, hebben we de noodzakelijke verloskundige zorg kunnen geven. Geen zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn.
Omdat wij het belangrijk vinden dat we deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven geven, zullen een aantal versoepelingen terug gedraaid worden:

– Bij alle ’s mag alleen de partner mee, mits geen klachten. Dus helaas geen kinderen en as groot ouders
– Alle verdere controle afspraken komt de zwangere alleen
– Tijdens de thuisbevalling mogen alleen partner, verloskundige en kraamzorg aanwezig zijn
– Bij bevalling in het ziekenhuis mag alleen de partner mee
– In de kraamperiode zullen er minder fysieke kraambedcontroles worden ingepland.
– Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden gaan niet van start.

Met deze aanscherpingen hopen we de aanwezigheid van de partners bij de echo’s zolang mogelijk in stand te houden. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt, dat er meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nog is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!
Dank voor jullie medewerking en begrip!

Voor zwangeren werkend in beroepen waarbij je geen 1,5 meter afstand kan houden verwijzen we je naar de volgende site: https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19.
En adviseren we op te nemen met je bedrijfsarts bij onduidelijkheden.

Blijf als zwangere wel alert;

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. En sein ons in zodat we een gepaste oplossing kunnen vinden voor je controle.

Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd;

Neem contact op met de GGD en laat je testen!

Met de bevalling volgen we de richtlijn lokale ziekenhuis wat betreft aantal bezoekers etc.

In de kraamtijd zullen we thuisvisites en telefonisch contact afwisselen.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:
Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten. Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.